Notre site web utilise des cookies

Terug aan de slag

Me, 15/11/2017
Met een chronische ziekte terugkeren naar de werkvloer: voor veel mensen is het een manier om onder de mensen te komen, deel uit te maken van een groep en een inkomen te verwerven. Er zijn echter ook vele "maar'en". Kan ik tijd maken voor mijn doktersonderzoeken? Zal mijn werkgever korte werkonderbekingen tolereren'? Allemaal terechte vragen.

Terugkeer naar werk moet heel zorgvuldig gebeuren. Met deze vragenlijst wil het Vlaams Patiënten Platvorm (VPP) bekijken of het re-integratietraject dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters eind 2016 introduceerden goed werkt.
Op basis van jullie verhalen en antwoorden op deze vragenlijst wil het VPP de knelpunten bloot leggen in de nieuwe regelgeving. De informatie die we met deze vragenlijst verzamelen is belangrijk om met concrete knelpunten en aanbevelingen naar het beleid te kunnen stappen. De vragenlijst is bedoeld voor mensen die arbeidsongeschikt zijn (geweest).
De vragenlijst kan je hier invullen en neemt maximum 10 minuten van je tijd in beslag. 
Bij het verwerken van de gegevens garanderen we de privacy van alle deelnemers.
Alvast bedankt voor je deelname!