Onze website gebruikt cookies

Gezondheid: een kostelijke zaak?

woe, 04/10/2017
Leven met een chronische en zeldzame aandoening heeft tal van gevolgen. Soms is er een preventieve ingreep nodig. Een regelmatig doktersbezoek hoort er wel altijd bij, het helpt immers om er op tijd bij te zijn zodat erger voorkomen wordt.

Om de gezondheidszorg maximaal toegankelijk te maken, bestaan er een aantal maatregelen om ze betaalbaarder te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor personen met een zeldzame aandoening. Aangezien zowel FAP als Lynch voorkomen op de lijst orpha.net, worden ze beschouwd als zeldzame aandoeningen.

Personen met FAP of Lynch kunnen het statuut van persoon met een chronische aandoening aanvragen. Voorwaarde is dat je kan aantonen dat je 8 kwartalen op een rij (2 kalender-jaren) voor 300€ medische kosten hebt gehad. Het gaat hier over de totale kost en niet enkel het aandeel van de patiënt.

Als je zo’n statuut hebt, kan je genieten van een Maximum Factuur (je hoeft geen remgeld meer te betalen) en ook van een derde betalersregeling (je arts regelt de kosten rechtstreeks met het ziekenfonds).

 

Een uitgebreid dossier over betaalbaarheid van medische zorgen vind je hier