Fapa

Risicopatiënten en vaccinatie

De voorbereidingen voor de vaccinatie voor COVID-19 zijn volop aan de gang. We willen je alvast informeren over hoe risicopatiënten zullen worden geïdentificeerd en waar je zelf op moet letten.

Men heeft er hard voor geijverd dat risicopatiënten onder de 45 jaar net als risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar voorrang zouden krijgen op de gewone bevolking. We wachten het definitieve advies van de Hoge Gezondheidsraad nog af maar we hebben positieve signalen ontvangen dat de groep risicopatiënten tussen +45 en -65 jaar uitgebreid wordt met de groep van +18 en -45 jaar.

Van zodra vaststaat welke aandoeningen worden meegerekend tot de risicogroep, zullen de risicopatiënten op twee manieren geïdentificeerd worden:

Het GMD is een elektronisch medisch dossier met al je medische gegevens. Het GMD wordt door je huisarts aangemaakt. Het maakt betere individuele begeleiding mogelijk en het beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat je moet betalen bij je huisarts.

Als patiënt met een zeldzame ziekte heb je mogelijk niet altijd (veel) contact met je huisarts. Hierdoor kan het zijn dat jouw GMD niet in orde is. Dat kan er helaas voor zorgen dat je onterecht niet tot de risicogroep gerekend wordt. We raden je daarom aan om je huisarts te contacteren en samen te bekijken of jouw GMD volledig en up-to-date is.


Copy link
Powered by Social Snap