Onze website gebruikt cookies

Historiek

FAPA is een vzw die werd opgericht op 25 mei 1993. De stichtende leden vertegenwoordigen de 7 universiteiten van ons land en de verschillende medische disciplines die rechtstreeks met polypose te maken hebben. Ondertussen werken ook vele andere, niet-universitaire ziekenhuizen mee aan het nationale register.

Deze vereniging werd opgericht om artsen te helpen bij het informeren van hun polyposepatiënten en hun families over de risico’s, de screeningsmogelijkheden en de behandelingen die mogelijk zijn. De informatie van het register dat zij beheert zal clinici, wetenschappers en epidemiologen toelaten FAP-families beter op te volgen, te begeleiden en te behandelen.

In 1996 werd een coördinerende verpleegkundige door FAPA aangeworven om zich met de dagelijkse werking van de vereniging bezig te houden. In 2008 werd de werking van FAPA uitgebreid naar families met Lynch syndroom (HNPCC = erfelijke non-polyposis colorectale kanker). Momenteel staat een team van 4 gezondheidszorgmedewerkers in voor de dagelijkse werking van de vereniging.

 

Lees de laatste nieuwsjes in onze nieuwsbrief.