Fapa

Het team

De dagelijkse werking van FAPA wordt verzekerd door een team van 4 medewerkers. Zij staan o.a. in voor het geven van informatie en het beschikbaar stellen van documentatie, het verzamelen van gegevens via de verschillende centra in het land waar families met FAP of Lynch syndroom behandeld worden en het eventueel bezoeken van patiënten en hun familie.


Copy link
Powered by Social Snap