Fapa

Een oproep voor meer kennis en expertise

Over zeldzame en complexe kankers is niet in elk ziekenhuis voldoende kennis aanwezig. Daarom is het belangrijk om referentiecentra op te richten die (ook internationaal) alle nieuwe ontwikkelingen op vlak van diagnosestelling en behandeling opvolgen. Wanneer artsen uit niet-referentie ziekenhuizen een zeldzame kanker vaststellen, moeten ze advies inwinnen bij het referentiecentrum over de juiste diagnosestelling en het beste behandelplan. De patiënt kan daarna behandeld worden in een ziekenhuis naar keuze, tenzij er complexe ingrepen moeten gebeuren.

Kom op tegen Kanker organiseerde maandag 20 november een congres voor zorgverleners en beleidsmakers. Uit een bevraging bij de politieke partijen blijkt alvast dat er een groot draagvlak is voor referentiecentra. De organisatie vraagt hen dan ook om op korte termijn een visie en planning uit te werken. FAPA ondersteunt deze vraag.

Voor elke politieke partij werd gevraagd hoe deze staat ten opzichte van meer concentratie van kennis en voor meer samenwerking tussen de ziekenhuizen.

Het resultaat en de posities zien er zo uit:


Copy link
Powered by Social Snap