Fapa

Geldigheidsduur voorschrift gewijzigd

Momenteel is een voorschrift onbeperkt geldig, maar de terugbetaling is beperkt tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum. Vanaf 1 november 2019 wordt dit gelijkgetrokken. Elk voorschrift zal dan exact 3 maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor de uitvoerbaarheid als de terugbetaling. Een voorschrift aangemaakt op 2 november 2019 is dan geldig tot en met 1 februari 2020.

Meer en meer worden voorschriften elektronisch aangemaakt. De patiënt bezorgt het papieren voorschrift of het bewijs van elektronisch voorschrift aan de apotheker. Soms is het zo dat een patiënt beslist een bepaald voorgeschreven geneesmiddel niet mee te nemen. Dit kan het geval zijn als je denkt nog voldoende voorraad te hebben. Indien de patiënt niet alle voorgeschreven medicatie onmiddellijk wenst mee te krijgen, kan deze aan de apotheker vragen de aflevering uit te stellen. Deze laatste geeft hem dan een document van uitgestelde aflevering mee.

Alle voorschriften aangemaakt vóór 1 november 2019 blijven geldig en worden terugbetaald tot 31 januari 2020 (of tot 3 maanden na de datum onder “uitvoerbaar vanaf”).

Meer informatie op de site van het RIZIV

 

Copy link
Powered by Social Snap