Fapa

Je werkgever wil dat je getest wordt?

Het Vlaams Patienten Platform volgt de impact van Covid-19 op de voet. Hier volgt toelichting over de situatie voor hen die het werk op kantoor hervatten.

Er zijn steeds meer organisaties die bij de terugkomst van hun werknemers eisen dat zij een medisch attest voorleggen dat ze in goede gezondheid zijn. Zowel vrijwilligers als werknemers meldden al bij Unia, het Interfederaal centrum voor Gelijke Kansen, dat deze vraag soms gesteld wordt.

Waarom vragen werkgevers dit?

Werkgevers willen hierdoor het risico op besmetting voor de collega’s of andere vrijwilligers vermijden. Maar door een attest of verklaring te vragen als voorwaarde om weer aan de slag te gaan, ontstaat er een nieuw risico: de terugkeer naar het werk pas toe te staan op basis van gezondheidstoestand of leeftijd, wat op zich verboden is.

Mag dat zomaar?

In het algemeen is het verboden om aan de terugkeer naar het (vrijwilligers)werk voorwaarden te verbinden die te maken hebben met gezondheidstoestand of leeftijd. Een werkgever kan werknemers dus niet verplichten om hun gezondheidstoestand te laten controleren voor ze het werk mogen bevatten – of het nu vrijwilligerswerk is of niet. Zo’n medisch attest of een verklaring op eer mag een werkgever alleen vragen als het een professionele essentiële voorwaarde is om in een goede gezondheid te zijn. Enkel de bedrijfsarts kan dan dit attest opstellen.

Indien je werkgever je zo’n attest vraagt, kun je het volgende doen:
–    Vraag waarom jouw werkgever dat precies nodig heeft.
–    Als dit niet vereist is voor jouw werk, mag je nee zeggen.
–    Ondervind je hieromtrent problemen? Neem dan contact op met Unia.

Meer informatie

Lees meer via https://www.unia.be/nl/artikels/wil-je-terugkeren-naar-het-werk-of-vrijwilligerswerk-hervatten.
Contacteer Unia via het gratis nummer 0800 12 800.


Copy link
Powered by Social Snap