Fapa

AYA project

Jongeren met familiale polyposis (FAP) krijgen vaak op jonge leeftijd een diagnose. Op deze jonge leeftijd worden zij al geconfronteerd met de mogelijkheid dat ze in de loop van het leven kanker kunnen ontwikkelen.

De (preventieve) behandeling bestaat onder meer uit het wegnemen van een deel of het gehele colon. Dit is een belangrijke ingreep en heeft een impact op de kwaliteit van leven. Sommige jongeren krijgen een tijdelijk stoma en moeten op een moment dat het lichaam in volle ontwikkeling is, omgaan met de beperkingen van een stoma. Jongeren kunnen zich gaan isoleren en afsluiten van leeftijdsgenoten door de schaamte die ze hebben over hun lichaam.

Sinds 2018 leiden we, dankzij de steun van ENGIE Foundation, het AYA Project. Het doel is dan ook om de omgeving van die jongeren te informeren en te sensibiliseren, maar ook de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en zich te uiten.

2020 is een moeilijk jaar geweest voor ons allemaal, maar ook voor deze jongeren. De activiteiten die we met hen hadden gepland, konden niet doorgaan. Het is echter belangrijk dat hun stemmen hoorbaar blijven. Ze besloten daarom om van zichzelf te laten horen door te “vloggen”. Leer ze hier kennen!


Copy link
Powered by Social Snap