Fapa

Update richtlijnen Lynch syndroom

In de loop van 2018-2019 organiseerde FAPA bijeenkomsten onder specialisten en patiënten om richtlijnen op te stellen voor de diagnose en follow-up van Lynch-patiënten. Deze richtlijnen werden via verschillende kanalen verspreid en ze zijn elektronisch beschikbaar.  Onlangs hebben we deze richtlijnen laten drukken en u kan ze aanvragen via mail.

Meer informatie over diagnose en opvolging hier.


Copy link
Powered by Social Snap