Fapa

TIL-therapie

Het team van ‘gezondheid en wetenschap’ ging voor ons na wat de meerwaarde is van deze immuuntherapie.

TIL-therapie is een nieuwe, nog experimentele behandeling die gebruikmaakt van eigen afweercellen van de patiënt. De therapie biedt hoopvolle resultaten, zo toont nieuw onderzoek gecoördineerd door het Nederlands Kanker Instituut. De patiënten die TIL-therapie kregen, overleefden een half jaar langer met iets meer levenskwaliteit, in vergelijking met patiënten die met klassieke immuuntherapie behandeld werden.

Sinds de start van het onderzoek zijn in totaal meer dan driehonderd patiënten behandeld met deze experimentele behandeling. Naast de behandeling van huidkanker, wordt de immuuntherapie inmiddels ook experimenteel toegepast bij Lynch syndroom. We vinden deze informatie hoopgevend voor onze Lynch-patiënten.

 

Photo by National Cancer Institute on Unsplash


Copy link
Powered by Social Snap