Fapa

De stand van de wetenschap in Lynch syndroom

Je weet graag waar we staan in de kennis over Lynch syndroom? We verwijzen hier naar de meest recente artikels en inzichten in onderzoek.

Ontdek je zelf een interessante bijdrage? Laat het ons weten.

Meer informatie over de gynaecologische aspecten verbonden aan Lynch https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tog.12706
De ontwikkeling van een keuze-hulp: My Lynch https://www.mdpi.com/2072-6694/15/2/391
Kankervaccins met tumorantigenen worden onderzocht en kunnen in de toekomst een belangrijk instrument zijn in preventie https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2023.1147590/full
Studies rapporteren dat registratie en screening resulteren in een vermindering van de incidentie en mortaliteit van darmkanker bij patiënten met FAP en Lynch Syndroom https://academic.oup.com/bjs/article/100/13/1719/6138513

 

Cover photo by National Cancer Institute on Unsplash


Copy link
Powered by Social Snap