Fapa

Het nut van een bezoek aan de dermatoloog

We weten dat Lynch-patiënten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van darmkanker en gynaecologische kankers. Maar het risico op huidtumoren bij Lynch syndroom is relatief onderbelicht[1]. Het Muir Torre syndroom, een variant op het Lynch syndroom, is verantwoordelijk voor een verhoogde kans op talgkliertumoren. Muir Torre wordt in iets meer dan 5% van de Lynch-patiënten gevonden. Nogthans worden weinig patiënten opgevolgd door een dermatoloog. We vinden zo’n aanbeveling ook niet terug in de richtlijnen voor opvolging van Lynch syndroom.

In de studie van Adan F. et all (2018) vond men bij 8,2% van de patiënten met Lynch syndroom kwaadaardige huidtumoren. Een belangrijke uitkomst van deze studie is het twaalf keer verhoogde risico op plaveiselcel- en talgkliercarcinoom op de leeftijd van 60 jaar. De auteurs bevelen daarom een dermatologisch consult aan na de diagnose van Lynch en het genetisch onderzoek dat dit bevestigt, ook al zijn er op dat moment nog geen huidafwijkingen.

Zo’n consult kan een sensibiliserend effect hebben menen de auteurs. De dermatoloog kan dan informatie geven over het risico voor huidkanker. De talgkliertumoren die vaak samen gaan met Muir Torre kunnen dan aan bod komen.

Het is ook belangrijk dat dermatologen Lynch beter leren kennen. FAPA maakt van het informeren van patiënten én gezondheidswerkers een prioriteit, ook buiten de vakgebieden die het meest evident lijken: de gastroenterologie en de genetica.

We verwijzen ook graag naar de lotgenotenverenigingen voor personen met huidkanker.

[1] Adan, F., Crijns, M. B., Zandstra, W. S. E., Bekkenk, M. W., Bleeker, F. E., Dekker, E., & van Leerdam, M. E. (2018). Cumulatief risico op huidtumoren: Bij patiënten met het lynchsyndroom. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, 28(8), 34-36.

 


Copy link
Powered by Social Snap