Fapa

Hoe kan ik me laten registreren?

Indien u, op anonieme wijze, wenst deel uit te maken van het nationaal register, dan vindt u hier de nodige formulieren.

Het register is bedoeld om de artsen te helpen bij het informeren en volgen van patiënten en zo nodig familieleden die risico lopen om de aandoening te hebben op te sporen, om ze de mogelijkheid te bieden zich tijdig te laten onderzoeken en zó kanker te voorkomen. Het geanonimiseerde register kan gebruikt worden bij nationaal en internationaal onderzoek naar het ontstaan, het verloop, de opsporing en de behandeling van deze aandoening. Door zich te laten opnemen in het register kunnen patiënten dus bijdragen tot het vergroten van de kennis over hun aandoening.

Door deel uit te maken van het nationaal register
  • werkt u mee aan nationaal en internationaal onderzoek
  • wordt u op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van FAPA (o.a. infodagen)

In België wordt het nationaal polyposeregister  en het Lynch-register beheerd door FAPA. Het is een register dat strikt beantwoordt aan de richtlijnen inzake bescherming van de privacy.  Het consentformulier hieronder kan u downloaden, printen in 2 exemplaren en ons 1 ingevuld en ondertekend exemplaar terug sturen per post of e-mail. Er is een apart consentformulier voor FAP, voor Lynch Syndroom met genetische test en voor Lynch Syndroom zonder dat een mutatie gevonden werd. Indien u graag meer informatie wenst over het register en de werkwijze kan u steeds telefonisch contact opnemen met FAPA  of het Contactformulier gebruiken. Om uw medische gegevens in het register up-to-date te houden vragen wij u het resultatenformulier hieronder te downloaden en het ons, ingevuld door uw arts bij uw volgende consultatie, terug te bezorgen.

Formulieren


Copy link