Fapa

Ken je rechten als patiënt

Elk jaar op 18 april, de Europese dag van de Rechten van de Patiënt, zetten we patiëntenrechten centraal. Als patiënt heb je heel wat rechten. En ‘patiënt’ ben je vaker dan je denkt. Je rechten gelden immers niet alleen ten aanzien van je arts. Ze zijn ook van toepassing in de zorgrelatie met je tandarts, je apotheker, je vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster. De basis van deze rechten zit vervat in een wet die al dateert van 2002.

 

Als patiënt heb je  de volgende rechten:

  • Kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Vrije keuze van zorgverstrekker
  • Recht om te weten en om niet te weten
  • Recht op toestemming of weigering
  • Rechtstreekse inzage in patiëntendossier en eventueel een (gratis) afschrift ervan
  • Bescherming van je privacy
  • Klachtenbemiddeling door een ombudspersoon
  • Recht op pijnbehandeling
  • Recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon
  • Recht op vertegenwoordiging

Één op de vijf klachten die de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” ontvangt, gaat over een gebrek aan informatie over de gezondheidsstatus en de behandeling. Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde daarom een instrument met vragen dat patiënten helpt tijdens een consultatie. Hierop staan vragen zoals ‘Wat is de slaagkans van mijn behandeling?’ of ‘Hoeveel kost mijn volledige behandeling?’

“Na een consultatie bij een arts zitten patiënten vaak nog met heel wat vragen. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners en patiënten duidelijk communiceren met elkaar over het onderzoek, de behandeling of de verzorging. Een goede communicatie verbetert bovendien de vertrouwensrelatie en vermindert problemen nadien,” zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Uit de meest recente cijfers van de federale ombudsdienst blijkt dat patiënten nog onvoldoende informatie ontvangen over de zorg die ze krijgen. Nochtans heeft een patiënt over heel wat elementen informatie nodig om te kunnen beslissen over een onderzoek, behandeling of verzorging.

Voor een klacht of informatie over patiëntenrechten kan je terecht bij: de Nederlandstalige federale ombudspersoon 

Tel.: 02/524.85.20 Fax: 02/524.85.38 E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be


Copy link
Powered by Social Snap