Fapa

Bijwerkingen van nieuwe medicatie

Het is belangrijk bijwerkingen te melden van de zogenaamde “Black triangle drugs”. Dit zijn de geneesmiddelen die een nieuw actief bestanddeel bevatten en andere nieuwe biologische geneesmiddelen. Ze worden aangegeven via het symbool ▼ in de bijsluiter. Het symbool ▼ wordt vermeld gedurende de eerste drie jaar volgend op het in de handel brengen van het geneesmiddel. Patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars worden aangemoedigd alle bijwerkingen te melden die zij beschouwen als betekenisvol, het kan gaan om zaken als jeuk, uitslag, misselijkheid, vermoeidheid en zo meer. Het oorzakelijk verband tussen het geneesmiddel en de bijwerking moet niet noodzakelijk vastgesteld zijn om te melden.

De volledige lijst van geneesmiddelen die ‘bewaakt’ worden vind je hier. Spreek erover met je arts, apotheker, tandarts of met een FAPA-medewerker. Zij zullen samen met jou de melding doen aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

 


Copy link
Powered by Social Snap