Fapa

Mantelzorgverlof nu mogelijk

Mantelzorgers bieden langdurige en onbetaalde hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of een hulpbehoevende persoon. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kunt ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

Eerdere pogingen om een statuut uit te werken voor de mantelzorger liepen op niets uit. Mantelzorg is ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk, waarvoor wel een statuut bestaat en waarbij je een overeenkomst sluit met de betreffende organisatie. Dat doe je niet als mantelzorger. Maar als je vaak en veel aan mantelzorg doet, kan dit een impact hebben op je eigen (beroeps)leven.

De combinatie zorg-werk voor mantelzorgers stond dan ook al een tijdje op de politieke agenda. Sinds 1 september 2020 kan man officieel mantelzorgverlof aanvragen.

Wat houdt mantelzorgverlof in?

Per zorgbehoevende persoon kan je als voltijdse medewerker (loontrekkende of ambtenaar) gedurende één maand volledig of 2 maanden gedeeltelijk – met de helft of met één vijfde – stoppen met werken. Wie deeltijds werkt, kan zijn prestaties enkel volledig schorsen (per zorgbehoevende persoon beperkt tot één maand).

In totaal mag je over je loopbaan maximaal 6 maanden mantelzorgverlof nemen. Als je gedeeltelijk stopt met werken is dit dan 12 maanden. Je kan dit mantelzorgverlof dan ook maximaal voor 6 verschillende personen opnemen.

Meer weten? Lees hier verder.


Copy link
Powered by Social Snap