Fapa

Registratie door de behandelende arts

Hoe kan je als arts registreren?

FAP

Patiënten die toestemming geven om hun medische gegevens te laten opnemen in het Belgisch  Register worden gevraagd een schriftelijk consentformulier te tekenen. Er worden 2 exemplaren van het consentformulier ingevuld: 1 exemplaar voor de patiënt, het  2de exemplaar voor FAPA. Uiteraard kan u ook een copie bewaren in het dossier van de patiënt indien u dit wenst.

Lynch

Voor Lynch Syndroom zijn er twee verschillende consentformulieren. Het ‘gewone’ formulier is voor mensen met een duidelijke diagnose via weefsel- of bloedonderzoek. Het formulier ‘Lynch negatief’ kan gebruikt worden bij personen die beantwoorden aan de Amsterdam II criteria en negatieve genetische test hebben op de mutaties verbonden met Lynch Syndroom.

Liever een extra woordje uitleg?

U kan ook aan de patiënt vragen of hij/zij mag gecontacteerd worden. Daartoe kan U het Word-document ‘toestemming contactname’ gebruiken. Een FAPA-medewerker neemt dan de rest van de registratieprocedure op zich. Indien dit wenselijk is brengen we een huisbezoek of een ziekenhuisbezoek.


Formulieren

 


Copy link
Powered by Social Snap