Fapa

Verhoogde tegemoetkoming (VT)

Het stond deze week nog in de kranten: ongeveer de helft van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming vraagt dit niet aan.

De redenen hiervoor zijn: mensen weten niet dat het bestaat of ze hebben schaamte om dit aan te vragen. We willen hier wat drempels wegwerken: heb je veel medische uitgaven, dan heb je recht op zo’n tegemoetkoming en dan zou je eigenlijk niet moeten aarzelen.

Wat is het?

Je ziektekosten worden terugbetaald. Dat betekent dat je minder remgeld betaalt voor sommige geneesmiddelen, voor een doktersbezoek, tandarts, kinesitherapeut of een andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.

 • De derdebetalersregeling wordt toegepast: je ziekenfonds betaalt de huisarts rechtstreeks.
 • Je betaalt een lager tarief in de verblijfskosten bij hospitalisatie.
 • Je geniet van de maximumfactuur, een lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks betaalt.
 • Je betaalt een lagere bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming via de Zorgkas.
 • Je geniet voordelige tarieven op trein en bus.
Voor wie is het?
Heb je recht op een sociale uitkering, dan heb je automatisch ook recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je ziekenfonds zal dit in orde brengen.

Onder de sociale uitkering vallen:

 • Een leefloon van het OCMW (dat je al minstens 3 maanden krijgt)
 • De inkomensgarantie voor ouderen
 • De toelage voor personen met een handicap
 • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • Een toeslag voor een kind met een erkende handicap van minstens 66 procent
 • Een toeslag voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
 • Een toeslag voor een weeskind dat beide ouders verloren heeft
Ook wie geen sociale uitkering ontvangt, kan recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Eenoudergezinnen bijvoorbeeld. Aangezien je geen sociale uitkering ontvangt, zal je zelf de VT moeten aanvragen bij je ziekenfonds. Daar wordt onderzocht of je al dan niet recht hebt op de VT.
Er zijn ook specifieke maatregelen voor personen met een zeldzame ziekte (zoals FAP en Lynch). RaDiOrg zocht het voor ons uit.
Hulp nodig? Laat het ons weten en we helpen je verder!

Copy link
Powered by Social Snap