Fapa

Verzekering voor chronisch zieken

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte voor 2016 opnieuw een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten dekken, en hoeveel premie u daarvoor moet betalen.

Hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen bieden een (beperkte) dekking voor de kosten van aandoeningen die u hebt op het ogenblik dat u de verzekering afsluit.

Private verzekeraars sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten de kosten van voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit in hun individuele hospitalisatieverzekeringen. U kunt wel een hospitalisatieverzekering afsluiten, maar u moet op de vragenlijst vermelden welke ziekten u reeds hebt. De kosten van die bestaande aandoeningen worden niet vergoed. Andere gezondheidsproblemen worden uiteraard wel vergoed.

Voor een collectieve hospitalisatieverzekering via uw werk of het werk van uw partner is vaak geen medische vragenlijst vereist. Dat is bijvoorbeeld het geval in bedrijven of organisaties met een groot aantal werknemers. Tenzij het verzekeringscontract het anders bepaalt, is in deze situatie ook een voorafbestaande aandoening gedekt. Vraag dit na bij een gepaste instantie (bijvoorbeeld de personeelsdienst, de vakbond, …) op uw werk.

Voor een volledige vergelijking per ziekenfonds is er nu een handige tabel.


Copy link
Powered by Social Snap