Fapa

Wat als werken niet (altijd) gaat?

Vele patiënten getuigen over de moeilijkheden om voltijds te werken of over het feit dat ze hun job die ze uitoefenden voor een chirurgische ingreep niet meer op dezelfde manier kunnen uitvoeren. Redenen hiervoor zijn talrijk: vermoeidheid, de noodzaak van frequent toiletbezoek, regelmatige controles in het ziekenhuis.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft ondersteunende maatregelen voor wie in deze situatie is. Veel informatie is vandaag al beschikbaar op de site.

Bij vragen of bezorgdheden kan men contact opnemen met de VDAB om een gepersonaliseerd antwoord te krijgen. Gezien de individuele verschillen is maatwerk immers belangrijk. Hierbij willen we onderstrepen dat  het ziektebeeld minder doorweegt dan de moeilijkheden die men ondervindt op de werkvloer, die zijn immers voor elke patiënt specifiek. Vraag zeker na of je recht hebt op de Vlaamse Ondersteuningspremie.


Copy link
Powered by Social Snap