Fapa

Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

Patiënten verzuchten wel eens dat ze ‘per toeval’ bij FAPA of bij eender welke andere patiëntenorganisatie terecht komen. Ze surfen een beetje rond op het Internet en belanden dan, inderdaad, eerder toevallig op deze site. In het ziekenhuis is er doorgaans weinig aandacht voor andere dan de puur medische zorg. Het project ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ wil hier verandering in brengen. FAPA tekende een overeenkomst met Jessa Ziekenhuis voor meer samenwerking. Een primeur!

Door het ondertekenen van de intentieverklaring onderschrijft het Jessa Ziekenhuis het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ dat ZOPP Limburg wenst te integreren in de Limburgse ziekenhuizen. ZOPP(ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie) is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) en Trefpunt Zelfhulp vzw met als doelstelling het ondersteunen van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in hun dagelijkse werking.

De bedoeling is:

  • patiëntenverenigingen begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking
  • stem van de patiënt meer gehoor geven
  • een brug vormen tussen verenigingen en de overheid

Jessa Ziekenhuis verwacht ook dat patiënten het ons laten weten als ze een probleem ervaren of een vraag hebben bij zorg of begeleiding. Wil je iets melden, dat kan via deze weg.


Copy link
Powered by Social Snap