Fapa

Posts

Gemetastaseerde colorectale kanker-dag

Gemetastaseerde colorectale kanker-dag

World Metastatic Colorectal Cancer Day wordt gehouden in de laatste week van september. Tijdens deze periode wordt er aandacht gevraagd voor de gevorderde vormen van darmkanker. Hiermee wordt bedoeld dat de kanker zich ook verspreid heeft in andere delen van…

Het nut van een bezoek aan de dermatoloog

Het nut van een bezoek aan de dermatoloog

We weten dat Lynch-patiënten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van darmkanker en gynaecologische kankers. Maar het risico op huidtumoren bij Lynch syndroom is relatief onderbelicht[1]. Het Muir Torre syndroom, een variant op het Lynch syndroom, is verantwoordelijk voor…

Gezondheidssamenvatting

Gezondheidssamenvatting

De gezondheidssamenvatting is de beknopte elektronische samenvatting van je actuele gezondheidstoestand, aangemaakt door je huisarts die jouw Globaal Medisch Dossier beheert.

Is je arts een expert?

Is je arts een expert?

Binnen de context van de zeldzame aandoeningen, waaronder FAP en Lynch syndroom, is het erg belangrijk dat je terecht komt bij een behandelend team dat de nodige expertise heeft. Koepelorganisatie RaDiOrg publiceerde een interessant artikel over de nood aan gespecialiseerde…

En de winnaar is … Monique

En de winnaar is … Monique

In het voorjaar deden we een oproep om mee te werken aan de studie van Sofie Maertens. Zij bestudeerde in het kader van haar masterproef in de bedrijfscommunicatie hoe patiënten zich voorbereiden op het doktersconsult. Het werk is af en…

Leven met een veranderd lichaam

Leven met een veranderd lichaam

Patiënten moeten na abdominale chirurgie een nieuwe weg zoeken. Ze moeten omgaan met tijdelijke of meer permanente effecten van bijvoorbeeld een colectomie. Dit vraagt een aanpassing in voeding en eetgewoontes, maar het vraagt ook het kunnen integreren van een veranderd…

De patiënt mee aan het roer

De patiënt mee aan het roer

Patiënten blijven graag op de hoogte over de te volgen therapie. Meer nog, ze verwachten minimum inspraak als er keuzes te maken zijn. Voor elke keuze willen patiënten weten welke gevolgen ermee gepaard gaan. Edgard Eeckman vertelt over patient empowerment…

Meehelpen aan een snelle diagnose?

Meehelpen aan een snelle diagnose?

Het vinden van een diagnose kan een lange en moeizame zoektocht zijn voor zowel patiënten als hun familieleden. Door vragen te stellen over de steun die u heeft gekregen, de problemen die u heeft ondervonden of de gevolgen van een…