Fapa

Dikkedarmonderzoek

Vroegtijdige diagnose is uiterst belangrijk voor het tijdig opsporen van poliepen om zo de ontaarding in kanker te voorkomen.

Regelmatige darmonderzoeken moeten beginnen op jonge tienerleeftijd, want als FAP tijdig ontdekt wordt zal de chirurgische behandeling bijna steeds succesvol zijn. Daarenboven zullen deze regelmatige onderzoeken een persoon waarbij geen poliepen werden gevonden, kunnen geruststellen. Personen die een risico lopen op FAP moeten aanvankelijk jaarlijks een darmonderzoek ondergaan (zelfs indien er geen poliepen werden gevonden) aangezien poliepen op zeer verschillende leeftijden kunnen verschijnen.

Flexibele sigmoïdoscopie

Dit is het eerste onderzoek dat kan uitgevoerd worden om de binnenkant van het sigmoïd (een deel van het colon) en het rectum te bekijken. Dit onderzoek gebeurt met een flexibele, holle buis met een lichtje in, een sigmoïdoscoop genaamd, die via de aars wordt binnengebracht. Met het cameraatje op het einde van de sigmoïdoscoop kan de arts zien of er poliepen of kanker aanwezig zijn. Als er gedurende het onderzoek poliepen werden gevonden zal de arts een biopsie uitvoeren, d.w.z. er een klein stukje van wegnemen. Dit is pijnloos en wordt meestal niet gevoeld. Dit stukje weefsel wordt naar het laboratorium gestuurd waar men onderzoekt of de poliep adenomateus is. Indien het om adenomateuze poliepen gaat moet de rest van de darm zeker onderzocht worden met een coloscopie.

Coloscopie

Dit onderzoek gebeurt eveneens door een flexibele, verlichte holle buis. Het laat de arts toe veel verder in de dikke darm te kijken dan bij een sigmoïdoscopie. De hele dikke darm kan hiermee worden onderzocht. Gedurende dit onderzoek kunnen eveneens stukjes weefsel weggenomen worden voor verdere analyse. Voor het onderzoek wordt een slaapmiddel toegediend zodat de patiënt zich gedurende het onderzoek kan ontspannen of zelfs slapen.

Rx – coloninloop

Bij dit onderzoek wordt een witte contrastvloeistof, Barium genaamd, in het colon opgespoten zoals een lavement. Dankzij deze contraststof kan men de volledige aflijning van het colon bekijken op een radiografie. Eventuele poliepen kan men zien op de radiografie, tenzij ze te klein zijn. Als er poliepen worden waargenomen wordt een volledige coloscopie aangeraden.

Om deze onderzoeken van de darm te kunnen uitvoeren moet bij de patiënt eerst de dikke darm worden voorbereid. Deze voorbereiding bestaat uit inname van laxativa en vloeistof zodat de stoelgang uit het colon verwijderd wordt. Dit is nodig om alle delen van het colon grondig te kunnen bekijken.

Uw arts zal de nodige richtlijnen en raadgevingen verstrekken voor het onderzoek.

Samengevat

We stellen de volgende onderzoeksfrequentie voor bij personen met risico op FAP:

Leeftijd Soort onderzoek
11 – 44 jaar flexibele sigmoïdoscopie of coloscopie jaarlijks
45 – 64 jaar flexibele sigmoïdoscopie of coloscopie om de 3 jaar
vanaf 65 jaar flexibele sigmoïdoscopie of coloscopie om de 5 jaar

Als er bij één van deze onderzoeken poliepen worden gevonden, zal er meestal een darmoperatie worden aangeraden. Deze aanbevelingen kunnen gewijzigd worden in functie van het genetisch onderzoek.


Copy link
Powered by Social Snap