Fapa

Het operatief verwijderen van de dikke darm

Vroege diagnose is belangrijk om poliepen tijdig op te sporen en ze te verwijderen voordat ze ontaarden in kanker. Vroegtijdige diagnose leidt dus tot vroegtijdige behandeling en een beter resultaat van de behandeling. Aangezien polypose bestaat uit honderden tot duizenden kleine poliepen in de dikke darm is het onmogelijk om ze één voor één te verwijderen. Op dit ogenblik is er slechts één manier om alle poliepen te verwijderen en te voorkomen dat ze in kanker zouden ontaarden, namelijk het operatief verwijderen van de dikke darm. Bij volwassenen zal de operatie uitgevoerd worden zodra er poliepen aanwezig zijn. Bij kinderen daarentegen, zal men wachten met de operatie tot ze ongeveer 17 of 18 jaar oud zijn. Het is niet nodig vroeger in te grijpen, tenzij uw arts anders adviseert. In elk geval wordt het tijdstip van de operatie bij een jongere bepaald in overleg met de patiënt zelf, zijn ouders, de gastro-enteroloog die hem behandelt en de chirurg. De beslissing wordt genomen op basis van de ernst van de aandoening. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie, de opleiding en de voorkeur van de jongere.


Copy link
Powered by Social Snap