Fapa

Recht op psychologische begeleiding?

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Er is een tabel voor kinderen en jongerenen en één voor volwassenen.

Er is een grote verscheidenheid in wat terugbetaald wordt en sommige mutualiteiten hebben een speciaal aanbod voor kankerpatiënten. Sommige mutualiteiten hebben een eigen (telefonische) hulplijn, on-line hulp of hebben zelf psychologen in dienst.

Er zijn verschillen in het aantal sessies die worden terugbetaald. Sommige ziekenfondsen bieden maximaal 50€ terugbetaling aan per jaar, andere 300€ per jaar of een maximaal bedrag van 540€ (eenmalig, in het totaal).

De meeste ziekenfondsen vereisen van de zorgverlener een diploma psychologie, psychotherapie of klinisch orthepedagoog aangeslotenbij de Psychologencommissie.

Voor de vergelijkende tabel, zie hier.


Copy link
Powered by Social Snap