Fapa

Vragenlijst voeding en vertering

Geef je mening over voeding

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het project : « Tell me what you eat » dat door FAPA geleid wordt.

Het doel van het project is om je mening te krijgen over voeding en om te weten te komen welk type voeding voor de patiënten met FAP- en Lynch syndroom beter of minder goed werkt na chirurgie.

De vragenlijst beantwoorden neemt slechts 15 à 20 minuutjes in beslag.

Enkele hulpmiddeltjes :
- Als je iets wil uitvinken, kan je nogmaals klikken op het vakje
- Als je het vakje 'andere' wil invullen, moet je eerst dit vakje aankruisen.
- Voor vraag 14: alvorens een appreciatie te kunnen geven (+/-/0), moet je het veld aankruisen.

Voel je vrij om meer detail te geven in het vak 'andere'.

Hartelijke dank voor je medewerking!

1. Heb je in het verleden colorectale chirurgie gehad?
2. Welk type chirurgie heb je gehad?
4.Heb je andere colorectale chirurgie gehad?
6. Heb je andere ingrepen ondergaan ter hoogte van het spijsverteringsstelsel ?
7. Welk voedingsdieet had je voor de darmoperatie?
8. Heb je tengevolge van de ingreep je dieet verandert?
9. Indien ja, welk is je huidig dieet ?
10. Hoe omschrijf je de evolutie van uw spijsvertering sinds het vertrek uit het ziekenhuis tot nu ?
11. Wat beïvloedt er volgens jou deze evolutie ? Kies 4 items
12. Welke zijn bij jou de meest vervelende symptomen na het eten, met een invloed op levenskwaliteit? ( Geef aan elk symptoom een cijfer van 1 tot 5 (1=komt nooit voor; 2= komt soms voor; 3=komt redelijk vaak voor; 4=komt vaak voor; 5=komt bijna altijd voor) *
13. Welke zijn de voedingsmiddelen die het meest verbonden zijn aan deze symptomen (en die een impact hebben op je levenskwaliteit)?
14. Wat heeft, buiten de ingrediënten, een invloed op je spijsvertering Vul het veld in +/-/0 (+=positief; -=negatief; 0=neutraal)
15. Wanneer heb je advies gekregen omtrent voeding van een voedingsdeskundige?
16. Welke informatie over voeding heb je gekregen na de ingreep?
17. Wie heeft je deze informatie gegeven?
18. Welk ogenblik vind je het meest geschikt om voedingsadvies te ontvangen?
19. Indien je bij je ontslag een 'instrument' zou meegekregen hebben, wat zou er dan volgens jou moeten in staan ...
20. Wanneer zou je zo'n instrument willen ontvangen?
21. Zou je willen meewerken aan de realisatie van zo'n instrument? (indien ja, laat aub dan je mailadres na)
Copy link
Powered by Social Snap