Fapa

Zorg wordt op grote schaal uitgesteld

Het is begrijpelijk dat zorgverleners nu al enkele weken alles op alles zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden, maar dat zorg op dergelijke schaal wordt uitgesteld, baart ons grote zorgen,” zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Om het probleem van uitgestelde zorg in kaart te brengen lanceerde Het Vlaams Patiëntenplatform de bevraging “Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg?” Bijna 600 patiënten met een chronische aandoening vulden de bevraging in. Uit de resultaten blijkt dat in de afgelopen vier weken 92% van de afspraken bij de tandarts, 84% van de afspraken bij de kinesitherapeut, 81% van de afspraken in het ziekenhuis, 61% van de afspraken bij de psycholoog en 34% van de afspraken bij de huisarts niet zijn kunnen doorgaan. Het merendeel van de afspraken werd uitgesteld op vraag van de zorgverleners en in ongeveer de helft van de gevallen geven patiënten aan hier goed over geïnformeerd te zijn.

Een belangrijke vaststelling is dat het uitstellen van deze zorg voor een aanzienlijk deel van de patiënten matige tot zware gevolgen voor de gezondheid heeft. Ter illustratie: in 70% van de uitgestelde kinesitherapeutische zorg en voor ongeveer 40% van de uitgestelde afspraken in het ziekenhuis geven patiënten aan dat dit belangrijke gevolgen voor hen heeft.

Ilse Weeghmans: “We zijn wel blij om te zien dat uit onze bevraging blijkt dat zorgverleners en patiënten, zij het nog in beperkte mate, toch al op zoek gaan naar alternatieve manieren waarop zorg kan doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan een consultatie via telefoon of in de thuissituatie van de patiënt. De resultaten van de bevraging tonen aan dat patiënten deze alternatieven positief evalueren. We hopen dan ook dat dit op grotere schaal navolging krijgt.”

 


Copy link
Powered by Social Snap