Fapa

Wanneer wordt een poliep een tumor?

Darmkanker ontstaat uit voorloperletsels (poliepen) die op hun beurt ontstaan uit normaal darmweefsel. Terwijl poliepen al verstoorde groei vertonen van darmcellen, hebben deze poliepen nog geen agressieve kankereigenschappen, zoals ongeremde groei, invasie in andere weefsels of mogelijkheid tot uitzaaiingen.

In dit project vragen onderzoekers zich af welke eigenschappen aanwezig zijn in een poliep in vergelijking met normaal darmweefsel en dus aan de basis liggen van verstoorde groei, en welke eigenschappen alleen aanwezig zijn in de kankers ontstaan uit deze poliepen, en dus aan de basis van de agressieve eigenschappen die we willen behandelen. Ze gebruiken hiervoor unieke patiënten stalen die zowel normaal, poliep als kankerweefsel bevatten, en maken gebruik van recente technieken.

Aan de hand van bioinformatische analyse van deze gegevens op meerdere patiënten met verschillende ziekte stadia zullen we genafwijkingen identificeren die geassocieerd zijn met het verwerven van agressieve kanker eigenschappen.

Dit onderzoek wordt gevoerd aan de KUL onder leiding van professor Sabine Tejpar. Het onderzoek wordt gefinancierd door Stichting tegen Kanker.


Copy link
Powered by Social Snap