Fapa

Immuuntherapie: hoop of zegen?

Het gebruik en het moduleren van het eigen immuunsysteem om een tumor te behandelen (immunotherapie) is een belangrijke evolutie in de oncologie. Bepaalde soorten kankers zijn echter resistent tegen deze behandeling. Tumoren kunnen zich verbergen voor het immuunsysteem, dat zelfs als het geactiveerd is, de tumor dus niet kan herkennen en elimineren. Dit primaire resistentiemechanisme komt erg vaak voor bij darmkanker. Om dit te omzeilen, evalueert de wetenschap momenteel combinatiebehandelingen van een middel om de tumor te “ontmaskeren” met een molecule die het immuunsysteem stimuleert, zodat het immuunsysteem de kanker kan herkennen en elimineren.

Dankzij de steun van de Stichting tegen Kanker kunnen we via deze klinische studie de interactie tussen rectumkanker en het immuunsysteem van de patiënt en de impact van de behandeling in kaart brengen en begrijpen. Het uiteindelijke doel is om deze mechanismes beter te begrijpen zodat we de colorectale kankers kunnen identificeren die gevoelig zijn voor deze combinatiebehandeling met immunotherapie. Dit onderzoek wordt gevoerd door professoren van UCL:  Marc Van den Eynde, Javier Carrasco & Karin Haustermans.

Lees verder rond immuuntherapie in dit artikel op de wetenschapsblog van de Universitaire associatie Brussel.

 

 

 


Copy link
Powered by Social Snap