Fapa

Posts

Vaccinatie risicopatiënten

Vaccinatie risicopatiënten

Vanaf 8 april zijn patiënten met een zeldzame aandoening aan de beurt voor vaccinatie. Tijdens een infomoment gaf het VPP  meer informatie over hoe het kiezen van (risico)patiënten zal verlopen. Hoe weet je als risicopatiënt of je op de lijst…

22/3: Internationale dag Lynch Syndroom

22/3: Internationale dag Lynch Syndroom

22 Maart is het Lynch Syndroom awareness day. Dat is de gelegenheid om aandacht te vragen voor deze aandoening, voor een snellere diagnose en voor een goede begeleiding van de communicatie binnen de familie. Ontdek enkele betekenisvolle cijfers in deze…

Kandidaten gezocht voor het testpanel

Kandidaten gezocht voor het testpanel

Patiënten en  diëtisten ontwikkelden samen met FAPA een logboek voor voeding en vertering na chirurgie. Je kan er zaken in opzoeken en observaties en ervaringen in noteren. We willen de uitgewerkte versie voorleggen aan patiënten en feed-back vragen.  Wil je…

Prioritaire groepen voor vaccinatie

Prioritaire groepen voor vaccinatie

We zijn bijzonder opgelucht dat we jullie kunnen laten weten dat de strategie om risicopatiënten prioritair te vaccineren tegen COVID-19 behouden blijft. Er was sprake afgelopen dagen om de prioritaire groepen af te schaffen en enkel het leeftijdscriterium te behouden. Op…

Lynch negatief

Lynch negatief

Het consentformulier voor Lynch-patiënten met een negatieve testing, werd tijdelijk offline gezet in afwachting van de goedkeuring van een nieuw consentformulier. Er waren meldingen van verwarring ivm de titel van het studieprotocol. Indien u een nieuwe Lynch-patiënt zou willen registreren,…

Zeldzame ziekten eerst voor vaccinatie

Zeldzame ziekten eerst voor vaccinatie

Op advies van de Hoge Gezondheidsraad hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid van ons land een lijst opgemaakt van risicopatiënten met een onderliggende aandoening. Als zij worden besmet met het coronavirus, hebben ze meer kans om in het ziekenhuis terecht…

Massage bij kanker

Massage bij kanker

Naar aanleiding van Wereld Kanker Dag wordt er een massage-sessie georganiseerd. Ze gaat door op 4 februari van 11u tot 12u30. Iedereen heeft wel eens behoefte aan rust en ontspanning. Dit is zeker het geval als je geconfronteerd wordt met…

Risicopatiënten en vaccinatie

Risicopatiënten en vaccinatie

De voorbereidingen voor de vaccinatie voor COVID-19 zijn volop aan de gang. We willen je alvast informeren over hoe risicopatiënten zullen worden geïdentificeerd en waar je zelf op moet letten. Men heeft er hard voor geijverd dat risicopatiënten onder de…

Copy link